Delect Perełka (Monteiro 2012 Remix) RIP KLUB STACH.mp4